Om oss

Fredrikstadguttane er produsenten som på mange måter ER sommer’n i Fredrikstad. I 15 år har de spilt de populære båthusrevyene for mer enn 120.000 mennesker. Forestillingene spilles på Båthuset Scene, hvor også Fredrikstadguttane er en av driverne. Guttane setter også årlig opp en julerevy, ved siden av at de tar oppdrag for diverse eventer.

PÅL NIELSEN 

Opprinnelig lærer (uten fartstid!), journalist og radiomann som begynte med revy på heltid i 1986. Skriver – i samarbeid med ensemblet – hovedvekten av manus til oppsetningene. Er også produksjonsarbeider og skuespiller. 

ROGER AMUNDSEN 

Fredrikstadguttanes komponist og kapellmester som også er aktiv i andre musikksammenhenger. Hans fortid som typograf kommer godt med når plakater, annonser og annet grafisk materiale skal utarbeides. 

ATLE JENSEN 

Guttanes morsomste mann som gjennom sitt skarpe blikk har skapt utallige morsomme revykarakterer. Før revyen tok ham, var han fotograf – som også kommer til nytte når for eksempel plakatbilde skal tas.